Tiếng Anh giao tiếp

40 Lời chúc tốt nghiệp tiếng Anh ý nghĩa và đáng nhớ nhất

Lễ tốt nghiệp là một một dịp vô cùng quan trọng, đánh dấu một cột mốc mới trong cuộc đời của mỗi người. Tham khảo ngay 40 mẫu câu chúc tốt nghiệp bằng tiếng Anh dưới đây để dành tặng cho những người thân yêu bạn nhé.

Lời chúc mừng lễ tốt nghiệp bằng tiếng Anh cho người yêu

 • Congratulations on your graduation, my love! I am so proud of all your hard work.

   → Chúc mừng tốt nghiệp, tình yêu của anh/em! Anh/em rất tự hào về tất cả sự chăm chỉ của em/anh.

 • My dear, your graduation is just the beginning of a wonderful journey. I’m excited to see where life takes you next.

   → Em yêu, việc tốt nghiệp của em chỉ là sự khởi đầu của một hành trình tuyệt vời. Anh/em háo hức muốn thấy cuộc sống sẽ đưa em đến đâu tiếp theo.

 • Congratulations, sweetheart! You’ve achieved so much, and I know you’ll continue to do amazing things in the future.

   → Chúc mừng, em yêu! Em đã đạt được rất nhiều điều, và anh/em biết rằng em sẽ tiếp tục làm những điều tuyệt vời trong tương lai.

 • I am so proud of you today, my love. Your hard work has paid off, and I can’t wait to celebrate this milestone with you.

   → Anh/em rất tự hào về em/anh hôm nay, tình yêu của anh/em. Sự chăm chỉ của em/anh đã được đền đáp, và anh/em không thể chờ đợi để ăn mừng cột mốc này cùng em/anh.

 • To my beloved, your graduation marks a new chapter in our lives. Let’s embrace this journey together with love and excitement.

   → Gửi đến người yêu thương của anh/em, việc em/anh tốt nghiệp đánh dấu một chương mới trong cuộc sống của chúng ta. Hãy cùng nhau đón nhận hành trình này với tình yêu và sự hào hứng.

 • My love, you have worked so hard to reach this moment. I am thrilled to see you achieve your dreams. Congratulations!

   → Tình yêu của anh/em, em/anh đã làm việc rất chăm chỉ để đạt được khoảnh khắc này. Anh/em vui mừng khi thấy em/anh đạt được ước mơ của mình. Chúc mừng!

 • Watching you graduate fills my heart with joy and pride. I know you will continue to shine in everything you do.

   → Nhìn thấy em/anh tốt nghiệp khiến anh/em tràn ngập niềm vui và tự hào. Anh/em biết rằng em/anh sẽ tiếp tục tỏa sáng trong mọi việc em/anh làm.

 • Congratulations on your graduation! I can’t wait to see what incredible things you’ll accomplish next. I love you!

   → Chúc mừng tốt nghiệp! Anh/em không thể chờ đợi để thấy những điều tuyệt vời mà em/anh sẽ đạt được tiếp theo. Anh/em yêu em/anh!

 • This is just the beginning, my love. Your future is bright, and I am excited to be a part of your journey. Congratulations!

   → Đây chỉ là sự khởi đầu, tình yêu của anh/em. Tương lai của em/anh rất sáng lạn và anh/em háo hức là một phần của hành trình đó. Chúc mừng!

 • I am so proud of your accomplishments, my dear. Your graduation is a testament to your perseverance and hard work.

    → Anh/em rất tự hào về những thành tựu của em/anh, em yêu. Việc em/anh tốt nghiệp là minh chứng cho sự kiên trì và chăm chỉ của em/anh.


Lời chúc mừng tốt nghiệp bằng tiếng Anh dành cho bạn bè

 • Congratulations on your graduation! I can’t wait to see what amazing things you’ll accomplish next.

   → Chúc mừng bạn tốt nghiệp! Mình rất háo hức để thấy những điều tuyệt vời mà bạn sẽ đạt được tiếp theo.

 • Well done on your graduation! Your hard work has truly paid off. Here’s to your next adventure!

   → Làm tốt lắm trong việc tốt nghiệp! Sự chăm chỉ của bạn đã thực sự được đền đáp. Chúc bạn có thêm nhiều cuộc phiêu lưu mới!

 • Congratulations! This is just the beginning of all the incredible things you’re going to achieve.

   → Chúc mừng! Đây chỉ là sự khởi đầu của tất cả những điều tuyệt vời mà bạn sẽ đạt được.

 • You did it! I’m so proud of you. Can’t wait to celebrate your success together.

   → Bạn đã làm được rồi! Mình rất tự hào về bạn. Không thể chờ đợi để cùng bạn ăn mừng thành công này.

 • Congrats, grad! The future is bright and full of opportunities. Go out and shine!

   → Chúc mừng, tân cử nhân! Tương lai sáng sủa và đầy cơ hội. Hãy ra ngoài và tỏa sáng nhé!

 • Graduation is a huge milestone, and you’ve crossed it with flying colors. Well done!

   → Tốt nghiệp là một cột mốc lớn và bạn đã vượt qua nó một cách xuất sắc. Làm tốt lắm!

 • Hats off to you, graduate! Your determination and hard work have brought you this far.

   → Ngả mũ chào bạn, tân cử nhân! Sự quyết tâm và chăm chỉ của bạn đã đưa bạn đến đây.

 • Here’s to your incredible achievement and all the success that lies ahead. Congratulations!

   → Chúc mừng thành tựu tuyệt vời của bạn và tất cả thành công phía trước. Chúc mừng!

 • You’ve worked so hard for this day, and it’s finally here. Congratulations on your graduation!

   → Bạn đã làm việc rất chăm chỉ cho ngày này và nó cuối cùng đã đến. Chúc mừng bạn tốt nghiệp!

 • Wishing you all the best for your future endeavors. Congratulations on this fantastic achievement!

    → Chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất cho những nỗ lực tương lai của mình. Chúc mừng thành tựu tuyệt vời này!

chúc mừng tốt nghiệp tiếng anh

Trong quá trình tìm đọc những mẫu câu về lời chúc tốt nghiệp, bạn có thể sẽ bắt gặp những từ hoặc cụm từ tiếng Anh khó hiểu. Đừng vội gửi lời chúc khi bạn chưa hiểu hết ý nghĩa của câu chúc, bạn nên dành một chút thời gian để tra cứu từ vựng để hiểu nội dung câu chúc đó. Và Mochi từ điển tiếng Anh – Việt là một công cụ giúp bạn hiểu từ vựng, cụm từ một nhanh chóng. Đây là một trang web tra từ hoàn toàn miễn phí và không chứa quảng cáo, giúp bạn tập trung hoàn toàn vào việc tra cứu. Kho từ điển của Mochi lên đến 100,000 từ tiếng Anh, bên cạnh đó, bạn có thể học thêm về idiom, collocation, và phrasal verb. Bằng cách sử dụng Mochi từ điển tiếng Anh – Việt, bạn sẽ trở nên tự tin và thành thạo hơn trong cả Tiếng Anh và Tiếng Việt.

từ điển mochi tra từ


Lời chúc mừng tân cử nhân bằng tiếng Anh

 • Congratulations on your graduation! Wishing you all the best as you embark on this next chapter of your life.

   → Chúc mừng tốt nghiệp! Chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất khi bắt đầu chương mới của cuộc đời mình.

 • You did it! Your hard work and dedication have truly paid off. Congrats on your graduation!

   → Bạn đã làm được rồi! Sự chăm chỉ và cống hiến của bạn thực sự đã được đền đáp. Chúc mừng bạn tốt nghiệp!

 • Hats off to you, graduate! May your future be filled with success and happiness.

   → Xin ngả mũ chào bạn, tân cử nhân! Chúc cho tương lai của bạn tràn đầy thành công và hạnh phúc.

 • Congratulations on achieving this incredible milestone. Here’s to many more successes in your future.

   → Chúc mừng bạn đã đạt được cột mốc đáng kinh ngạc này. Chúc bạn sẽ có nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

 • Your graduation is a testament to your perseverance and determination. Well done!

   → Việc bạn tốt nghiệp là minh chứng cho sự kiên trì và quyết tâm của bạn. Làm tốt lắm!

 • Sending you heartfelt congratulations on your graduation and best wishes for the future.

   → Gửi đến bạn những lời chúc mừng chân thành nhất khi tốt nghiệp và những điều tốt đẹp nhất cho tương lai.

 • You’ve worked so hard to get here, and you deserve all the recognition. Congratulations, graduate!

   → Bạn đã làm việc rất chăm chỉ để đạt được điều này và bạn xứng đáng được công nhận. Chúc mừng bạn, tân cử nhân!

 • Congrats on your graduation! May this be the start of a prosperous and fulfilling career.

   → Chúc mừng tốt nghiệp! Mong rằng đây sẽ là khởi đầu cho một sự nghiệp thịnh vượng và viên mãn.

 • Well done on your graduation! The world is now full of opportunities waiting for you.

   → Làm tốt lắm khi tốt nghiệp! Bây giờ thế giới đầy ắp những cơ hội đang chờ đợi bạn.

 •  Congratulations on completing your degree! Wishing you all the success and happiness in your future endeavors.

    → Chúc mừng bạn đã hoàn thành bằng cấp của mình! Chúc bạn mọi thành công và hạnh phúc trong những nỗ lực tương lai của mình.


Những lời chúc ra trường dùng tiếng Anh ngắn gọn

 • Congratulations on your graduation! Best of luck in your next adventure.

   → Chúc mừng bạn tốt nghiệp! Chúc bạn may mắn trong cuộc phiêu lưu tiếp theo.

 • Well done on your graduation! The future is yours to create.

   → Làm tốt lắm khi tốt nghiệp! Tương lai là của bạn để tạo ra.

 • So proud of you! Congrats on this amazing achievement.

   → Rất tự hào về bạn! Chúc mừng về thành tựu tuyệt vời này.

 • Graduation is just the beginning. Enjoy the journey ahead!

   → Tốt nghiệp chỉ là sự khởi đầu. Hãy tận hưởng hành trình phía trước!

 • Congrats! Your hard work has finally paid off.

   → Chúc mừng! Sự chăm chỉ của bạn cuối cùng đã được đền đáp.

 • Cheers to your graduation and a bright future ahead!

   → Chúc mừng tốt nghiệp và một tương lai tươi sáng phía trước!

 • Best wishes for your next steps after graduation.

   → Những lời chúc tốt đẹp nhất cho bước tiếp theo của bạn sau khi tốt nghiệp.

 • You did it! Wishing you success and happiness in all you do.

   → Bạn đã làm được rồi! Chúc bạn thành công và hạnh phúc trong mọi việc.

 • Congrats on your achievement! Keep reaching for the stars.

   → Chúc mừng thành tựu của bạn! Hãy tiếp tục vươn tới những ngôi sao.

 • Graduation is an exciting milestone. Best of luck for your future.

    → Tốt nghiệp là một cột mốc thú vị. Chúc bạn may mắn trong tương lai.

Những lời chúc tiếng Anh chủ yếu sử dụng những từ vựng thông dụng, hay gặp trong đời sống nên bạn cũng có thể dễ dàng tự mình đặt câu để gửi lời chúc với vốn từ của bạn. Nếu từ vựng của bạn còn hạn chế, thì một trong lời khuyên phổ biến trong việc trau dồi vốn từ vựng đó là hãy học và ghi nhớ chúng theo chủ đề. Ngoài việc khiến cho việc hệ thống từ vựng đơn giản hơn, việc học như vậy cũng giúp bạn dễ luyện tập, ứng dụng trong thực tế cuộc sống. 

Khóa học của MochiVocab là một nguồn học từ vựng tiếng Anh được chia sẵn 20 khóa học theo chủ đề, trong đó cũng có những chủ đề từ vựng giúp bạn dễ dàng đặt câu chúc tốt nghiệp tiếng Anh mà bạn quan tâm. Việc học một từ vựng cũng trực quan với flashcard, bạn sẽ học với phiên âm, phát âm, và ví dụ minh họa. 

Đặc biệt, sau khi học xong một từ vựng, MochiVocab sẽ tính toán thời gian ôn tập hoàn hảo và nhắc bạn ôn tập để bạn ghi nhớ kiến thức sâu hơn. Việc ôn tập đúng thời điểm như vậy gọi là thời điểm vàng, tính năng này áp dụng hiệu quả và tối ưu kỹ thuật Spaced Repetition (Lặp lại ngắt quãng). Nhờ vậy, bạn sẽ tiết kiệm thời gian ôn tập, mà khả năng nhớ kiến thức tăng lên rất nhiều lần. Chỉ trong 1 tháng bạn có thể học được tới 1000 từ vựng.

app mochivocab
5 cấp độ từ vựng
mochi thông báo

Hy vọng qua bài viết này, các bạn có thể tham khảo những câu chúc tốt nghiệp tiếng Anh đáng nhớ và ý nghĩa để dành tặng cho những người thân của mình.