Ngữ pháp tiếng Anh Tiếng Anh cơ bản

Even Though là gì? Hướng dẫn cách dùng và các từ đồng nghĩa

Trong tiếng Anh, có rất nhiều cụm từ dùng để diễn tả sự mâu thuẫn giữa hai mệnh đề, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ cách sử dụng chúng một cách hiệu quả. Một trong những cụm từ phổ biến và mạnh mẽ nhất là “even though”. Vậy “even though” là gì? Làm thế nào để sử dụng nó đúng ngữ cảnh và phong phú trong giao tiếp hàng ngày? Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về định nghĩa của “even though”, cách sử dụng nó trong câu, cũng như những từ đồng nghĩa và cách chuyển đổi linh hoạt.

Even though là gì?

“Even though” là một liên từ trong tiếng Anh được sử dụng để giới thiệu một mệnh đề nhấn mạnh sự thật hoặc tình huống trái ngược với những gì người ta mong đợi. Trong tiếng Việt, “even though” thường được dịch là “mặc dù” hoặc “dù cho”.

Ví dụ: Even though it was raining, they went for a walk. (Mặc dù trời đang mưa, họ vẫn đi dạo.)

“Even though” được sử dụng để nhấn mạnh rằng tình huống hoặc sự kiện trong mệnh đề chính vẫn xảy ra bất chấp tình huống trong mệnh đề phụ.


Cách dùng Even though

even though

“Even though” thường được sử dụng để giới thiệu một mệnh đề phụ, bổ sung ý nghĩa cho mệnh đề chính. Cấu trúc cơ bản là:

Even though + mệnh đề phụ (clause), mệnh đề chính (clause).

Mệnh đề chính, even though + mệnh đề phụ

 1. Diễn đạt sự tương phản:
  • Even though it was cold, they went swimming. (Dù trời lạnh, họ vẫn đi bơi.)
 2. Nhấn mạnh sự hy sinh hoặc sự cố gắng:
  • He went to the party even though he was very tired. (Anh ấy đi dự tiệc dù rất mệt.)
 3. Dùng trong câu phức:
  • They continued their journey even though the weather was getting worse. (Họ tiếp tục hành trình dù thời tiết đang xấu đi.)

Các từ đồng nghĩa với Even though và cách chuyển đổi

“Even though” có một số từ đồng nghĩa và cụm từ thay thế có thể sử dụng trong tiếng Anh để biểu đạt ý tương tự. Dưới đây là một số ví dụ và cách sử dụng chúng:

Cách sử dụng của nhóm Noun Phrase

Noun phrase là cụm danh từ, khi sử dụng các từ đồng nghĩa với “even though” trong nhóm này, chúng ta thường dùng “despite” và “in spite of”. Cả hai đều được sử dụng trước danh từ hoặc cụm danh từ để biểu thị sự tương phản.

 1. Despite
  • Despite the rain, we went for a walk. (Dù trời mưa, chúng tôi vẫn đi dạo.)
  • She got the job despite her lack of experience. (Cô ấy được nhận vào làm dù thiếu kinh nghiệm.)
 2. In spite of
  • In spite of the difficulties, they completed the project. (Dù khó khăn, họ vẫn hoàn thành dự án.)
  • He enjoyed the trip in spite of the bad weather. (Anh ấy thích chuyến đi dù thời tiết xấu.)

Cấu trúc và cách sử dụng của nhóm Clause

Clause là mệnh đề, khi sử dụng các từ đồng nghĩa với “even though” trong nhóm này, chúng ta thường dùng “although” và “though”. Cả hai đều được sử dụng trước một mệnh đề để biểu thị sự tương phản.

 1. Although
  • Although it was raining, we went for a walk. (Dù trời đang mưa, chúng tôi vẫn đi dạo.)
  • Although she was tired, she continued working. (Dù mệt, cô ấy vẫn tiếp tục làm việc.)
 2. Though
  • Though he was ill, he attended the meeting. (Dù anh ấy bị ốm, anh ấy vẫn dự cuộc họp.)
  • She accepted the job offer though it was not her first choice. (Cô ấy chấp nhận lời mời làm việc dù đó không phải là lựa chọn đầu tiên của cô ấy.)

Cách chuyển đổi giữa hai nhóm

Chuyển đổi giữa nhóm noun phrase và nhóm clause đòi hỏi sự thay đổi cấu trúc câu nhưng vẫn giữ nguyên ý nghĩa. Dưới đây là một số ví dụ minh họa:

 1. Từ Noun Phrase sang Clause:

Despite the rain, we went for a walk. 
→ Although it was raining, we went for a walk. (Mặc dù trời đang mưa, chúng tôi vẫn đi dạo.)

In spite of his efforts, he failed the exam. 
→ Though he tried hard, he failed the exam. (Dù anh ấy đã cố gắng rất nhiều, nhưng anh ấy vẫn trượt kỳ thi.)

 1. Từ Clause sang Noun Phrase:

Even though she was tired, she finished the project. 
→ Despite her fatigue, she finished the project. (Dù rất mệt mỏi, cô ấy vẫn hoàn thành dự án.)

Although it was late, they continued working. 
→ In spite of the late hour, they continued working. (Dù đã muộn, họ vẫn tiếp tục làm việc.)


Bài tập vận dụng

 1. She went out, even though it was raining heavily.

a) Despite

b) In spite of

c) Although

d) Though

Đáp án: a) Despite

 1. Even though he studied hard, he didn’t pass the exam.

a) Despite

b) In spite of

c) Although

d) Though

Đáp án: c) Although

 1. Despite being tired, she continued working late into the night.

a) Even though

b) In spite of

c) Although

d) Though

Đáp án: b) In spite of

 1. They decided to go hiking even though the weather forecast was bad.

a) Despite

b) In spite of

c) Although

d) Though

Đáp án: d) Though

 1. Although he was warned about the danger, he still went ahead with his plan.

a) Despite

b) In spite of

c) Even though

d) Though

Đáp án: c) Even though

 1. He didn’t enjoy the movie in spite of being a fan of the director.

a) Even though

b) Despite

c) Although

d) Though

Đáp án: b) Despite

 1. She managed to finish the project on time despite having limited resources.

a) Even though

b) In spite of

c) Although

d) Though

Đáp án: b) In spite of

 1. Though the food was expensive, it was delicious.

a) Even though

b) Despite

c) In spite of

d) Although

Đáp án: d) Although

 1. He decided to buy the car although he knew it was over his budget.

a) Even though

b) Despite

c) In spite of

d) Though

Đáp án: a) Even though

 1. Despite the difficulties, they managed to complete the project successfully.

a) Even though

b) In spite of

c) Although

d) Though

Đáp án: b) In spite of

Để có thể làm bài tập và sử dụng thành thạo Even Though, bạn cần dành nhiều thời gian luyện tập. Luyện nghe qua các chủ đề và chương trình khác nhau, cùng với việc hiểu được ngữ cảnh sử dụng phù hợp, là phương pháp hiệu quả để tăng hứng thú và rèn luyện phản xạ trong giao tiếp. Mochi Listening, với kho tàng bài học đa dạng và phong phú, là ứng dụng tuyệt vời giúp bạn trau dồi kỹ năng nghe hiểu và luyện tập sử dụng các cấu trúc trong các ngữ cảnh thực tế.

Mochi Listening là phương pháp học tiếng Anh mới mẻ và hiệu quả, với trọng tâm đặt vào việc luyện nghe kỹ từng chi tiết trong các đoạn hội thoại và bài nghe. Quy trình học bài bản áp dụng phương pháp Intensive Listening gồm 3 bước nghe sâu: nghe bắt âm – nghe vận dụng – nghe chi tiết. Nhờ đó, người học có thể thấu hiểu nội dung một cách sâu sắc và ghi nhớ lâu dài. Điểm đặc biệt của phương pháp này là việc cung cấp một kho chủ đề video đa dạng và phong phú, giúp người học tiếp cận và luyện tập trong các tình huống giao tiếp thực tế. Mochi Listening biến việc luyện nghe tiếng Anh thành trải nghiệm hấp dẫn và hiệu quả, giúp bạn bứt phá khả năng ngôn ngữ một cách rõ rệt.

Bước 1 Nghe bắt âm của Mochi Listening
Bước 2 Nghe vận dụng của Mochi Listening
Bước 3 Nghe chi tiết của Mochi Listening

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về cụm từ “even though” trong tiếng Anh, cách sử dụng nó và các từ đồng nghĩa có thể thay thế. “Even though” là một cụm từ mạnh mẽ để diễn tả sự tương phản và mâu thuẫn giữa hai ý tưởng, giúp câu văn trở nên phong phú và đa dạng hơn. Việc nắm vững các từ đồng nghĩa như “although”, “though”, “in spite of”, và “despite” sẽ giúp bạn sử dụng tiếng Anh linh hoạt và hiệu quả hơn.