Ngữ pháp tiếng Anh

Cấu trúc Do you mind / Would you mind: Công thức, cách dùng và bài tập

Hai cặp cấu trúc Do you mind- Would you mind thuộc nhóm câu cầu khiến trong ngữ pháp Tiếng Anh. Với mức độ sử dụng khá phổ biến trong cả văn nói lẫn văn viết khi muốn ngỏ lời yêu cầu đến ai đó, đòi hỏi người học cần nắm rõ cách dùng trong từng trường hợp để có thể vận dụng trong lúc làm bài tập cũng như trong giao tiếp thường ngày.

Trong bài viết này, hãy cùng MochiMochi tìm hiểu kiến thức liên quan đến công thức, cách dùng và áp dụng vào làm bài tập của cấu trúc Do you mind và Would you mind nhé.

Cấu trúc Do you mind / Would you mind là gì?

Cấu trúc Do you mind / Would you mind được sử dụng khi người nói muốn đề nghị hoặc yêu cầu được giúp đỡ một cách lịch sự, trang trọng.Cấu trúc này được sắp xếp dưới dạng một câu hỏi để giúp người nói thể hiện một yêu cầu mà bản thân muốn người khác giúp đỡ. Từ đó, người nói có thể tránh việc sử dụng các cấu trúc bất lịch sự khác như câu mệnh lệnh. 

Cấu trúc Do you mind / Would you mind + Verb-ing có nghĩa là “Bạn có phiền… /Bạn vui lòng … /Bạn có thể…”

Ví dụ: Do you mind closing the window for me? (Bạn có phiền đóng cửa sổ giúp tôi không?)

Cấu trúc Do you mind / Would you mind được dùng với If với ý nghĩa là “Bạn có phiền không nếu …”; “Mình có phiền bạn không nếu…”.Tuy nhiên, trong các ngữ cảnh khác nhau, cấu trúc would you mind/do you mind sẽ có cách dùng khác nhau.

Ví dụ: Would you mind if I used your dictionary ? (Bạn có phiền không nếu tôi sử dụng từ điển của bạn?)

cấu trúc do you mind

Cách dùng Do you mind / Would you mind

Cấu trúc Would you mind/Do you mind dùng để đưa ra yêu cầu, đề nghị

Cách dùng đầu tiên của cấu trúc Do you mind / Would you mind là để đưa ra yêu cầu, hỏi ý kiến ai đó để làm điều gì đó .

Công thức: Would you mind/Do you mind + (S) + V-ing

Ví dụ: Would you mind putting out your cigarette? (Bạn có thể dập tắt thuốc lá không?)

Trong ví dụ trên, cấu trúc “would you mind” được dùng để thể hiện một yêu cầu hoặc một sự nhờ vả người nghe dập tắt thuốc lá một cách lịch sự. Các bạn cần nhớ rằng hành động chính trong câu nhờ vả này sẽ được thực hiện bởi người nghe câu trên chứ không phải là người nói.

Cấu trúc Would you mind/Do you mind để xin phép hoặc hỏi ý kiến một cách lịch sự

Trong trường hợp này, cấu trúc Would you mind/Do you mind thường được dùng để yêu cầu hoặc hỏi ý kiến, xin phép một cách lịch sự, rằng liệu bạn có phiền không nếu tôi hoặc ai đó làm điều gì.

Công thức :

 • Would you mind + if + S + V(ed)/V2 + …
 • Do you mind + if + S + V(s,es) + …

Ví dụ: Would you mind if I borrowed your car tomorrow? (Bạn có phiền không nếu ngày mai tớ mượn xe của cậu?)

Ví dụ: Do you mind if I come home late tonight? (Bạn có phiền nếu tối nay tôi về nhà muộn không?)

Trong 2 ví dụ trên, cấu trúc “would/do you mind” được dùng để hiện sự xin phép người nghe một cách lịch sự để thực hiện một hành động của người nói. Ngoài ra cần lưu ý rằng, hành động chính trong câu xin phép này sẽ được thực hiện bởi người nói ra câu trên, không phải phải là của người nghe.

cấu trúc do you mind

Lưu ý khi sử dụng cấu trúc Would you mind/Do you mind

Cấu trúc Would you mind và Do you mind không có khác biệt đáng kể về nghĩa. Tuy nhiên Would you mind mang sắc thái lịch sự, trang trọng hơn so với Do you mind, vì vậy người ta có xu hướng dùng Would you mind nhiều hơn. Bên cạnh đó, người học phải nhớ rằng sau cấu trúc Would you mind if, động từ được chia ở thì quá khứ đơn; còn sau cấu trúc Do you mind if, động từ chia ở thì hiện tại đơn.

Ngoài ra, một số bạn vẫn thường mắc lỗi ngữ pháp bởi không rõ cấu trúc Would you mind doing or to do. Vậy nên các bạn nên nhớ rằng, trong tiếng Anh, không có Would you mind to do.


Cách trả lời câu hỏi Would you mind/Do you mind

Không thấy phiền (Đồng ý)Thấy phiền (Không đồng ý)
Not at all: Không hề/ không có gì.I would rather not do that: Tôi thà không làm vậy đâu.
No, I don’t mind: Không, mình không thấy phiềnYes, I’m afraid I do mind: Mình sợ là mình không thể giúp
No, of course not :Tất nhiên là không rồi.Sorry, I’m busy right now: Xin lỗi, hiện tại tôi hơi bận.
No, I’d be glad to: Không đâu, tôi rất vui được giúp đỡI’d rather/ prefer you didn’t: Theo tôi nghĩ bạn không nên làm thế
No, I’d be happy to do: Không hề, mình rất vui được giúp bạnI appreciate the offer, but I would prefer not to: Tôi đánh giá cao sự đề nghị, nhưng tôi không thích làm việc này lắm.
Please do: Bạn cứ làm điPlease go ahead: Bạn cứ thoải máiI’m sorry, I can’t: Xin lỗi, tôi không thể
No, that would be fine: Không sao đâu, ổn màI’m sorry. That’s not possible. : Tôi xin lỗi nhưng không thể được
Never mind: Đừng bận tâmNo, go on please: Đừng lo, bạn cứ tự nhiên điI wish I could do that but I am busy right now: Mình ước là mình có thể giúp nhưng mình lại bận mất rồi
No, please be my guest: Không, bạn cứ thoải mái điHonestly, I do mind: Thật sự mà nói thì tôi thấy phiền.

Ví dụ:

 • Would you mind if I turned down the volume on the radio? (Bạn có phiền không nếu tôi giảm âm lượng radio?)
  • No, of course not. Go ahead (Tất nhiên là không rồi. Bạn cứ tắt đi)
 • Do you mind Jack smoking in the living room? (Bạn có phiền việc Jack hút thuốc ở trong phòng khách không?)
  • I’d prefer he didn’t. (Theo tôi nghĩ thì anh ấy không nên làm thế)

Một số cấu trúc tương đương với Would you mind/Do you mind

Để hỏi ý kiến và xin phép người khác, thay vì sử sử dụng cấu trúc Would you mind/Do you mind lặp đi lặp lại, các bạn có thể áp dụng những mẫu câu hoặc cách diễn đạt tương tự với những mẫu câu dưới đây:

 • Would it be ok if I …: Liệu sẽ ổn chứ nếu tôi…

Ví dụ: Would it be OK if I left the company early? (Liệu sẽ ổn chứ nếu tôi tan làm sớm một chút không?)

 • Is it alright if I … : Liệu có ổn không nếu tôi…

Ví dụ: Is it alright if I go to the cinema with Jack tonight? (Có ổn không nếu tôi đi xem phim với Jack tối nay?)

 • Anybody mind if I …: Có ai thấy phiền nếu tôi…

Ví dụ: Anybody mind if I switch off the light? (Có ai thấy phiền nếu tôi tắt đèn không?

 • I hope you don’t mind, but would it be possible for me to …: Hy vọng bạn không phiền, nhưng nếu có thể thì tôi…

Ví dụ: I hope you don’t mind, but would it be possible for me to sit by the window? (Hy vọng bạn không phiền nhưng liệu tôi có thể ngồi cạnh cửa sổ được không ?)

Bài tập vận dụng Would you mind/Do you mind

Bài 1. Chọn đáp án đúng:

1. Would you mind if I_____ off the air conditioner?

A. turn
B. turned
C. turning
D. to turn

2. Do you mind _____ the volume? I can’t hear anything.

A. turning up
B. turned up
C. to turn up
D. turn up

3. Would you mind_____ I used your phone to make a call?

A. if
B. that
C. when
D. Ø

4. Do you mind_____ car to the garage?

A. taking
B. to take
C. taken
D. take

5. Would you mind if I_____ the house for grandmother?

A. decorate
B. decorated
C. to decorate
D. decorating

1-B
2-A
3-A
4-A
5-B

Bài 2. Điền Do you mind hoặc Would you mind not vào các câu dưới đây

 1. _____ you mind if I stand here?
 2. __________you mind taking care of the dog?
 3. __________you mind if I rescheduled the meeting?
 4. __________you mind if I left early tomorrow morning?
 5. _________you mind giving me the menu?

1- Do
2- Would/ Do
3- Would
4- Would
5- Do / Would

Bài 3. Điền động từ chính xác vào chỗ trống

 1. Would you mind if I ­__ home late tonight? ( come)
 2. Would you mind ­__ a letter for me? (send)
 3. Would you mind if Sam ­__ the party tonight ? (attend)
 4. Do you mind if you ­__ down the TV? (turn)
 5. Would you mind _ the kitchen room window? (close)

1- came
2- sending
3- attended
4- turn
5- closing

Luyện nghe tiếng Anh cùng Mochi Listening

Cấu trúc Would you mind/Do you mind là cấu trúc tiếng Anh thông dụng trong đời sống hàng ngày. Người bản địa sử dụng cấu trúc này khi đề nghị hoặc yêu cầu được giúp đỡ một cách lịch sự, trang trọng. Với tần suất sử dụng rất nhiều trong văn viết và cả trong giao tiếp đòi hỏi người học phải nắm rõ cấu trúc cũng như cách sử dụng của 2 cấu trúc này trong từng ngữ cảnh.

Vậy làm thế nào để có thể nhớ rõ được cách dùng của hai cấu trúc này, lời khuyên tốt nhất là bạn nên nghe thật nhiều, để biết từng ngữ cảnh họ sử dụng cấu trúc Would you mind/Do you mind nào. Luyện nghe qua Mochi Listening là một lựa chọn vô cùng hợp lý cho những bạn muốn luyện nghe tiếng Anh.

Mochi Listening là một khóa học của MochiMochi giúp bạn nâng trình nghe IELTS được xây dựng với lộ trình học cá nhân hóa cùng 3 bước nghe sâu: Nghe bắt âm – Nghe vận dụng – Nghe chi tiết. Khóa học được xây dựng dựa trên phương pháp Intensive Listening, luyện nghe sâu bằng bài nghe ngắn kèm bài tập nghe hiểu chi tiết. Bạn có thể dễ dàng  truy cập Mochi Listening bằng máy tính, điện thoại, …để học các bài nghe với chủ đề quen thuộc trong cuộc sống như: Family, School, Education, Science, Sports, Career, Economics, Politics,…

mochi listening
mochi listening bước 2 nghe vận dụng

Đặc biệt khóa học này còn phù hợp với những bạn muốn luyện nghe IELTS với 10 chặng học theo lộ trình, từng bài nghe sẽ tăng theo cấp độ và mỗi video bạn đều được nghe sâu với 3 bước. Khóa học Mochi Listening với kho video có sẵn, đa dạng sẽ tạo hứng thú cho người học và cải thiện đáng kể kỹ năng nghe của bạn.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc và cách dùng do you mind / would you mind. Chúc các bạn học tốt nhé!