MochiMochi

Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Project (trang 57 Tập 2) – Global Success

Lời giải bài tập Unit 11 lớp 6 Project trang 57 trong Unit 11: Our greener world Tiếng Anh 6 Global Success chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 11.

Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Project (trang 57 Tập 2) – Global Success

Hướng dẫn dịch:

1. Em có thể nhìn thấy gì ở mỗi bức tranh? Mọi người dùng cái gì đẻ làm các thứ trong bức tranh?

2. Làm việc theo cặp hay nhóm để hoàn thành dự án:

  • Chọn một thứ đã sử dụng rồi (chai, giấy, vv…)
  • Làm cái gì đó mới và trang trí đồ vật đó
  • Mang đến lớp
  • Chia sẻ và giới thiệu với các bạn về sản phẩm đó.

3. Nghe các bài thuyết trình và đánh giá xem bài nào hay nhất.

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 11: Our greener world hay khác: